Forside

Genner Rideklub

(GER)

Genner Rideklub (GER) er en hyggelig lille rideklub med gode faciliteter for hest og rytter - vi har en meget velholdt og veldrænet udendørs dressurbane på 20 x 60 meter samt en springbane med 10 spring. I 2006 så en rytterstue dagens lys - den har udsigt ud over både dressur- og springbane. Mange frivillige hænder hjalp til i forbindelse med opførelsen, og det har medvirket til at vi idag har en stor lys rytterstue, som danner rammen om mange forskellige aktiviteter hvert år.

 

Genner Rideklub har ikke opstaldning af elevponyer, så brugere af klubbens faciliteter skal medbringe egen pony/hest. Klubben er ikke medlem af Dansk Rideforbund, så du skal være medlem af en anden klub også, hvis du ønsker at starte stævner i distrikt 8.

 

Hvis du har spørgsmål (kontingent, brug af banen etc) er du velkommen til at kontakte klubbens formand eller kasserer.


Årskontingent:

Rytter: 400 kr

Hest/pony: 400 kr

Derudover er man med i en fælles baneordning, hvor man på skift holder dressur og springbane. Resten af arealet hjælper vi hinanden med et par gange om året til "arbejdsdag", hvilket som regel kun tager et par timer og en grillpølse at få styr på :-)


Indkaldelse til Generalforsamling Onsdag d 26.2.2020 kl 19.00

 

Sted: Skolens fællesrum

Forslag til bestyrelsen: Skal være formanden i hænde senest 19.2.2019

 

DAGSORDEN:

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen i lige år

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen i ulige år

Valg af 2 suppleanter for 1 år af gangen

7. Valg af juniorrepræsentanter for 1 år af gangen

8. Valg af 2 revisorer for 2 år

9. Eventuelt

 

 

Bestyrelsen, 2019

 

Formand:   

Karina Melgaard, Øster Løgumvej 53, Genner

Mail: karina.meldgaard@gmail.com

Tlf: 40203118

 

Medlem og kasserer:

Hanne Sønnichsen

Vesterballe 10, Genner

 

Medlem og næstformad:

Vivian Hansen, Venbjerg 46, 6100 Haderslev

Mail: vh@vh-consult.dk

Tlf: 40201243

 

Medlem:

Charlotte Olesen, Vestertoft 38, Genner

Mail: strygsdam@hotmail.com

Tlf: 30287469

 

Medlem:

Amalie Johansen

Hovslundvej, Genner

Mail:

Tlf: 21978390


Suppl.:

Pernille Nielsen, Kokhaven, Genner

Mail: pernille.m.nielsen@live.dk

Tlf:21688168

              

Juniorrep:

          Signe T. Colstrup: tlf: 22811535

Isabel Bodholdt, tlf: 21422443

 

 

 


 Skønne billeder fra hyggedagen 2016

Klubbens historie:

 

Genner Rideklub blev dannet i 1994, og havde de første år, klubben eksisterede, anlagt en dressurbane på Vestertoft.


Den blev senere flyttet ud på et lejet markareal på Gammel Bane vej, og er blevet forsynet med en dejlig rytterstue (2006) samt en springbane med 10 spring.


I foråret 2009 blev dressurbanen renoveret (rettet op og tilføjet nyt flis) og det gamle hegn af telefonpæle blev fjernet og erstattet af et flot 2-rækket hegn. Nyt toplag blev udlagt i 2013.


I 2017 blev der renoveret dressurbane igen, - denne gang med 3 langsgående dræn og nyt fjedrende toplag.